Công ty Cổ phần cầu đường Đà Nẵng: Cty sẽ đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn, trách nhiệm cao hơn.

52

Sáng 18/12/2019, Công ty quản lý Cầu đường Đà Nẵng thuộc Sở GTVT TP Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng nhiệm kỳ I (giai đoạn năm 2020-2024) diễn ra thành công tốt đẹp.
Đến dự Đại hội có ông Lê Văn Trung- Thành uỷ viên- Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng; đại diện Phòng đô thị UBND, đại diện UBND TP Đà Nẵng và hơn 100 cán bộ, nhân viên thuộc Công ty quản lý Cầu đường, đại diện chính quyền, ban ngành tham dự Đại hội Công ty CP Cầu đường lần thứ nhất.
Thay mặt Công ty, ông Võ Thành Được, Giám đốc Cty Quản lý Cầu đường báo cáo Đại hội đồng cổ đông tóm tắt quá trình cổ phần hoá Công ty: Trước đó, ggày 13/10/2016, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 1813/TTg-ĐMDN về việc danh mục Đơn vì sự nghiệp công lập thuộc UBND TP chuyển thành Công ty CP giai đoạn 2016-2020. Ngày 16/01/2017, UBND TP Đà Nẵng có quyết định số 108/QĐ –UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng.
Theo đó, căn cứ công văn số 2175/ UBND-BCĐ ngày 28/3/2017 của UBND TP Đà Nẵng về việc kế hoạch và tiến độ cổ phần hoá Công ty quản lý cầu đường Đà Nẵng. Nhằm thực hiện tốt công tác cổ phần hoá, Công ty đề xuất về việc chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, lập phương án cổ phần và tổ chức bán cổ phần để cổ phần hoá. Chính từ đó UBND TP đã có công văn số 894/UBND-KT ngày 2/11/2017 thống nhất chọn Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng là đơn vị tư vấn.
Công tác xác định giá trị doanh nghiệp, Công ty đã phối hợp tư vấn và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ xác định giá định và đã trình UBND TP phê duyệt giá trị đơn vị sự nghiệp công lập để cổ phần hoá Công ty Quản lý Cầu đường Đà Nẵng tại Quyết định số 6467/QĐ-UBND ngày 29/12/2018; Về lập phương án sử dụng đất sau khi cổ phần hoá, Công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ Phương án sử dụng đất và đã được UBND TP Phê duyệt tại Quyết định số 5318/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 và Quyết định bổ sung số 2398/QĐ-UBND ngày 10/5/2019.
Qua đó, đối với hồ sơ phương án CP hoá, Công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ Phương án Cổ phần hoá bao gồm các nội dung chính, như phương án sắp xếp lại lao động, phương án cổ phần hoá và phương án kinh doanh sau cổ phần. Phương án đã được UBND TP phê duyệt tại quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 30/5/2019. Về bán cổ phần: Trên cơ sở phương án cổ phần hoá được phê duyệt, công ty đã phối hợp với tư vấn tổ chức thành công bán cổ phần cho nhà đầu tư khác. Đối với công đoàn bán cổ phần cho người lao động và công đoàn.
Đáng nói, Công ty đã hoàn thành theo hồ sơ phương án cổ phần được duyệt và các văn bản chỉ đạo khác của UBND TP Đà Nẵng, Ban chỉ đạo CP hoá; theo đó đơn vị đã hoàn thành việc thoả thuận bán cổ phần còn lại (do người lao động từ chối mua) cho nhà đầu tư khác. Sau khi hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Cổ đông, Công ty tiếp tục thực hiện một số công việc cơ bản, như làm thủ tục đăng ký kinh doạnh và xin cấp dấu mới cho Công ty cổ phần; thực hiện quyết toán phần vốn Nhà nước tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bàn giao danh sách người lao động, tài sản, vốn, sổ sách cho Hội đồng quản trị….
Tại buổi lễ Đại hội cũng đã thông qua tờ trình về việc thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty, về việc thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty; phương án sản xuất kinh doạnh giai đoạn 2020-2022; Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Tờ trình Cty kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020…
Tại Đại hội, sau khi Ban tổ chức thông qua các tờ trình, và phát biểu của ông Võ Thành Được, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu, biểu quyết, tiến hành Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2020-2024). Kết quả: Ông Võ Thành Được với số phiếu tín cao chiếm 99.98 % được giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị-Giám đốc công ty CP Cầu đường Đà Nẵng; Ông Trịnh Mạnh Tuấn được bầu với chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thành Nam giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát và nhiều thành viên khác.
Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Trung- Thành uỷ viên-Giám đốc Sở GTVT Tp Đà Nẵng đánh giá cao chương trình diễn ra Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất của Công ty CP Cầu đường, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Bắt đầu từ hôm nay Ban tổ chức sắp xếp lại bộ máy phòng, ban theo luật Doanh nghiệp và điều lệ Cổ phần hoá quy định. Tuy nhiên bước đầu còn mới mẻ, khó khăn, nhưng tin chắc rằng từ một Công ty Quản lý Cầu đường có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động nhiều lĩnh vực mà trong đó xây dựng, quản lý cầu đường là chính yếu sẽ đổi mới tư duy mạnh mẽ hơn, trách nhiệm cao hơn nữa.
Với vai trò trách nhiệm, ngoài hoạt động của doanh nghiệp, công ty cần coi trọng về chính trị là thước đó của mỗi cá nhân nếu có vấn đề gì khó khăn thì cứ mạnh dạn trao đổi với Ban giám đốc của Sở, UBND các cấp. Với một mô hình mới , thách thức mới mỗi một thành viên từ Ban Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc và CBNV luôn thương yêu đoàn kết, tôi tin rằng nhất định sẽ thành công- Ông Lê Văn Trung-chia sẽ.
Thay mặt Công ty, ông Võ Thành Được-Chủ tịch Hội đồng Quản tri-Giám đốc Công ty CP Cầu đường bày tỏ chân thành cám ơn sự chỉ đạo, động viên của ông Lê Văn Trung- Giám đốc Sở GTVT TP Đà Nẵng trong những năm qua đã sâu sát quan tâm cho Công ty từng bước phát triển. Và ông Được xin hứa sẽ cùng Ban Hội đồng QT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng tập thể CBNV đoàn kết một lòng ra sức đưa Công ty hoạt động sản xuất kinh doạnh mỗi ngày càng lớn mạnh hơn….

Bài&ảnh: Nguyễn Đắc Bình

Một số hình ảnh trong ngày Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng
Văn Nghệ Chào Mừng Đại Hội Cổ đông CTy
Quang Cảnh Đại Hội CP
Đại Biểu Tham Dự
Ông Trịnh Mạnh Tuấn Phó Chủ Tịch HĐQT Cty CP Công Bố Quyết định
Ông Võ Thành Được Chủ Tịch HĐQT Giám đốc Cty CP Cầu đường Phát Biểu
Ông Lê Văn Trung Giám đốc Sở GTVT Phát Biểu Chỉ đạo
Bỏ Phiếu Bầu Cử HĐQT
Tập Thể Cty Bỏ Phiếu Bầu Cử
Bỏ Phiếu Bầu Cử HĐQT Cty
Ông Lê Văn Trung Giám đốc Sở GTVT Tặng Hoa Cho HĐQT, BKS Công Ty CP Cầu đường