Đề nghị Bệnh viện Mắt TPHCM chỉnh hồ sơ mời thầu như chỉ định thầu

141

Ngày 14/02/2020, Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh phát hành hồ sơ mời thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu sử dụng trong 06 tháng năm 2020”, nhiều đơn vị tham gia và đang đề nghị điều chỉnh những nội dung cho là như chỉ định thầu.

Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh

BĂN KHOĂN SAU GIẢI THÍCH
Hồ sơ mời thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu sử dụng trong 06 tháng năm 2020” phát hành theo Quyết định số 77/QĐ-BVM ngày 10/02/2020 của Chủ đầu tư là Bệnh viện Mắt TP. Hồ Chí Minh. Giá gói thầu 150,915 tỷ đồng (bao gồm thuế và các chi phí liên quan), dự kiến mở thầu vào chiều 09/3/2020. Bộ hồ sơ có 119 trang. Ngay sau đó, nhiều đơn vị tham dự đầu thầu đã nêu ý kiến đề nghị làm rõ.
Công ty Việt Long hỏi: “Phần năng lực đánh giá về kinh nghiệm, hợp đồng tương tự có yêu cầu là hợp đồng hoàn thành, cụ thể như thế nào?”. Bên mời thầu trả lời: “Chỉ cần hợp đồng hoàn thành với quy mô bằng hoặc lớn hơn quy mô yêu cầu tại phụ lục 2 của Hồ sơ mời thầu”.
Công ty Duy Anh hỏi: “Số lượng mời thầu các mặt hàng khá lớn nên có được cộng dồn các hợp đồng lại hay không? Mục 5 của Hồ sơ mời thầu về Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật quy định thời gian hàng hóa đã được sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp (bệnh viện/cơ sở y tế) công lập. Hàng hóa đã được sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp (bệnh viện/cơ sở y tế) công lập từ 05 năm trở lên. Nhà thầu cần nộp gì?”. Bên mời thầu trả lời: “Không được, chỉ xét một hợp đồng mà thôi; nếu gói thầu đang thực hiện cung cấp biên bản nghiệm thu từng đợt theo hóa đơn giao hàng. Nhà thầu chỉ cần cung cấp hợp đồng sao y công ty”.
Trả lời của Bên mời thầu tiếp tục gây ra băn khoăn cho nhà thầu. Theo nhà thầu, Bệnh viện không làm dự toán mua sắm cho cả năm mà chỉ mời thầu gói sử dụng trong 06 tháng năm 2020 là không đảm bảo công bằng minh bạch vì đã chia dự toán mua sắm ra thành các gói thầu sẽ có lợi cho chỉ định thầu. Bởi nếu xây dựng số lượng mời thầu cho cả năm thì năng lực hợp đồng (01 hợp đồng) của các nhà thầu được Bệnh viện chỉ định trúng thầu sẽ không đáp ứng về quy mô > 70% giá trị mời thầu (xét theo từng mặt hàng dự thầu) do đó năng lực và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng các nhà thầu được Bệnh viện chỉ định lựa chọn trúng thầu sẽ còn hạn chế.
Đặc biệt, theo nhà thầu, Hồ sơ mời thầu yêu cầu hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã cung cấp (trúng thầu) thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu cho bệnh viện công lập, cơ sở y tế công lập hoặc các đơn vị công lập có chức năng mua sắm tập trung cho ngành y tế là hạn chế nhà thầu (xét theo từng phần dự thầu); Hồ sơ mời thầu đã phân biệt các cơ sở y tế tư nhân, bệnh viện tư nhân trong khi các đơn vị này vẫn là một phần của hệ thống y tế nhà nước.
Nhà thầu đề nghị: Chủ đầu tư và Bên mời thầu xem xét, điều chỉnh các quy định trên. Trong đó, yêu cầu về hợp đồng không xét trên từng mặt hàng dự thầu mà xét trên tổng giá trị hợp đồng và nên xét nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm trúng thầu thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu, công bằng cho cả ở cơ sở y tế tư nhân.

Công văn kiến nghị của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Minh Châu

TIÊU CHUẨN NHƯ CHỈ ĐỊNH THẦU
Ngày 24/02/2020, Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Minh Châu ở quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) có công văn gửi Chủ đầu tư cho rằng Hồ sơ mời thầu quy định những tính năng kỹ thuật của hàng hóa mang tính chỉ định thầu. Đó là đưa ra các tiêu chí mặc dù chưa mở thầu nhưng đã biết trước kết quả hàng hóa của công ty nào sẽ trúng thầu.
Công văn của Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Minh Châu liệt kê 11 loại hàng hóa cụ thể có số lượng mời thầu nhiều. Đó là: “Với STT 1, ngoài thủy tinh thể Sensar của hãng Johson& Johnson/Abott/Amo không có thủy tinh thể khác đáp ứng; thông số kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu nhằm chỉ định cho thủy tinh thể Sensar (…) Với STT 15, ngoài thủy tinh thể CT Lucia 601PY của hãng CarlZeiss Meditec không có thủy tinh thể khác đáp ứng; thông số kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu nhằm chỉ định cho thủy tinh thể CT Lucia 601PY. Với STT 18, ngoài thủy tinh thể Micropure 123 của hãng Physiol không có thủy tinh thể khác đáp ứng; thông số kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu nhằm chỉ định cho thủy tinh thể Micropure 123. Với STT 21, ngoài thủy tinh thể Teenies 1 của hãng Johson&Johnson/Abott/Amo thì không có thủy tinh thể khác đáp ứng; thông số kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu nhằm chỉ định cho thủy tinh thể Teenies 1”.
Trong lúc, quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: “Hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”. Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, tại Mục 1, 5 về xây dựng hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu: “Khi xây dựng yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng”.
Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Minh Châu cho rằng, với thông số kỹ thuật của hàng hóa như Hồ sơ mời thầu đã đưa ra “thì không thể có sản phẩm thứ hai đáp ứng” ngoài sản phẩm của các doanh nghiệp cụ thể vừa nêu. Do đó, Công ty “kiến nghị Bệnh viện Mắt cần phải điều chỉnh sớm để đấu thầu tuân thủ đúng theo quy định của Luật và công khai, minh bạch theo đúng quy định của Pháp luật”.
Tổ mời thầu hôm 25/02/2020 cho biết, đã lắng nghe các ý kiến và “Bệnh viện sẽ trả lời bằng văn bản cho tất cả nhà thầu tham dự”.

SÁU NGHỆ