Dự án tuyển chọn 600 Tri thức trẻ ưu tú làm Phó chủ tịch UBND xã

152