Khoe chó

109

Anh Nghênh khoe con chó nhà mình với bạn:
– Nói tới động vật nuôi trong nhà thì con chó nhà tớ là số một đấy!
– Số một! Cậu nói rõ xem nào!
– Một đêm nọ, nghe có tiếng động lạ, tớ chạy xuống nhà xem thì thấy có tên trộm đang lấy đồ đạc mang đi, con chó của tớ nhận ra hắn ta ngay…
– Nó sủa to lên chứ gì?
– Nó đang nghễnh mõm ngậm đèn pin cho tên trộm thì làm sao mà sủa được hả cậu!
– !?!

NGUYỄN THỊ DIỆU NGA