Quảng Nam: Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

59

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng nhất về thành tích trong xây dựng nông thôn mới cho tỉnh Quảng Nam. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, tỉnh Quảng Nam đã có 85 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 41,67% tổng số xã) và không còn xã dưới 5 tiêu chí.
Tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2011 – 2020 vừa diễn ra tại tỉnh Nam Định, Quảng Nam đã vinh dự đón nhân Huân chương Lao Động hạng Nhất.

Bí Thư Phan Việt Cường đón Nhận Huân Chương Lao động Hạng Nhất Từ Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết :”Năm 2010, khi phát động phong trào xây dựng NTM, Quảng Nam là tỉnh nghèo, 70% phải nhờ vào nguồn ngân sách Trung ương.Toàn tỉnh có đến 163 xã đạt dưới 5 tiêu chí, trong đó 48 xã chưa đạt tiêu chí nào, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn ở mức thấp: 2,61 tiêu chí/xã.
Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đã có 85 xã được công nhận đạt chuẩn (đạt tỷ lệ 41,67% tổng số xã). không còn xã dưới 5 tiêu chí; huyện Phú Ninh và thị xã Điện Bàn được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Bình quân chung, số tiêu chí đạt chuẩn của toàn tỉnh là 14,27 tiêu chí/xã (tăng 11,66 tiêu chí/xã so với năm 2010); có 58 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 31,58 triệu đồng/năm (tăng 21,4 triệu đồng/người so với năm 2010), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,57% (giảm 24,2% so với năm 2010).
Được biết, để xây dựng NTM được bền vững, Quảng Nam chú trọng gắn với phát triển du lịch nông thôn, chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động không gian sản xuất nông nghiệp với quan điểm phát triển bền vững về môi trường sinh thái và văn hóa, các giá trị của nông nghiệp truyền thống. Một số sản phẩm nông nghiệp, nông thôn gắn với hoạt động du lịch đã được hình thành, phát triển trong 10 năm qua, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, như chương trình trải nghiệm các hoạt động nghề nông ở làng rau Trà Quế, làng rau Thanh Đông, làng gốm Thanh Hà, làng chài, rừng dừa Bảy Mẫu – Cẩm Thanh (Hội An), làng Triêm Tây (Điện Bàn), làng trái cây Đại Bình (Nông Sơn), làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), làng bích họa (Tam Kỳ)..
Ông Phan Việt Cường cho biết thêm, trong thời gian đến, Quảng Nam sẽ chú trọng gắn phát triển du lịch nông thôn, chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động không gian sản xuất nông nghiệp với quan điểm phát triển bền vững về môi trường sinh thái, văn hóa và các giá trị của nông nghiệp truyền thống. Dịp này, tỉnh Quảng Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 – 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Khánh Huyền

anhsangvacuocsong